Аборигените – древни и вечни

3393

Аборигените

Аборигените са първите заселници на Австралийския континент, продължаващи да съществуват като самостоятелна група и след навлизането на европейците.

Аборигените се заселват на континента Австралия преди повече от 40 000 г. Те живеели в пълна изолация от останалия свят. Европейците пристигнали през XVII век и прогонили аборигените от териториите им. Днес много от тях се чувстват изолирани от белите, но въпреки това се опитват да запазят своята племенна идентичност.

История

АборигенЗа първи път аборигените пристигнали в Австралия по време на последния ледников период. Нивото на океана било ниско и те дошли от Югоизточна Азия, придвижвайки се по провлаците и протоците. Когато ледът се стопил, нивото на водата се повишило и континентът останал напълно изолиран от материка. В началото заселниците се настанявали край бреговете на океана или край реките, а после постепенно се преместили във вътрешността на континента. Когато пристигнали в Австралия, европейците заварили около 500 различни племена.

Начин на живот

По традиция аборигените се прехранвали с лов и диви растения. Те били номади и след като изминели известно разстояние, се установявали за кратко до водоеми и отново потегляли, когато се изчерпвали хранителните им запаси. Племената търгували помежду си, като си разменяли стоки,например копия.

Култура

КултураОт поколение на поколение аборигените си предават приказки, песни и традиции. Доказателство, че тази култура е жива, са обредните им танци, наричани коробори, в които чрез песен, музика и движение разказват миналото на Австралия.

Мит за Златната епоха

Аборигените вярват, че Златната епоха (времето на сънищата) е времето, когато прадедите им са изваяли земята и са създали всички животински видове и хората. Смятат, че тези първи създания живеят вечно като духове. Според тези вярвания човекът е част от природата и е тясно свързан с останалите живи същества. Рисунки на духовете от времето на сънищата (ачеринга), като Човека светкавица, покриват свещените скали и пещери на територията на племената.

Мит за Улуру (Скала Ейърс)

Аборигените вярват, че прадедите им са създали ландшафта на Австралия и са поставили началото на обичаи и традиции, спазвани и днес. Прадедите са оставили следи от присъствието си в много свещени места като Улуру в Централна Австралия. Мястото се почита като светилище от местния народ аранда. Наречено Скала Ейърс от първият не-абориген достигнал до скалата, през 1988 г. правителството на Австралия официално възстановява традиционното аборигенското име на скалното образувание – „Улуру“

Изкуство

dete_aborigenАборигенско изкуство обикновено се нарича традиционното изкуство на коренните жители на континента Австралия. Това е типична праисторическа култура, която продължава да живее и днес. В някои отделни части на северна Австралия има развити традиции в изработването на скулптори, вероятно под влияние на съседните островни култури. Изработването на статуетки обаче е по-скоро изолирано явление и отстъпва далеч назад след живописта в живота на коренните австралийци. Рисуването се прави върху най-разнообразен материал: късче кора, дърво, гладък участък от скала, а също и повърхностите на щитове, бумеранги и други предмети, които украсяват с тънка гравировка. Основен дял в аборигенската скална живопис заема изобразяването на различни животински и антропоморфни фигури. Често се изобразяват мотиви от коренните австралийски фолклор и митове. Стиловете на рисуване могат да се разделят на натуралистични и схематични. Прави впечатление, че в крайбрежните райони на континента то е по-реалистично, отколкото в дълбоката вътрешност. В централните пустинни райони се рисуват предимно кръгове, спирали и различни съчетания между прави и вълнообразни линии. Най-много се използват четири цвята: червен, жълт, бял и черен.

Аборигените днес

aborigenВъпреки че първите европейци достигат Австралия в началото на XVII век, масираното европейско заселване започва в Австралия около 200 години по-късно, през 1788 г., като постепенно измества племената на аборигените от техните територии. Днес аборигените в Австралия наброяват около 500 000 души, като много от тях живеят в градовете. Въпреки че все още са дискриминирани, те започват да се възползват от помощта на правителството и да защитават своите граждански права.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here