Бетон, който издържа 16, 000 години

Бетонът вече е един от основните врагове на природозащитниците. Производството на този материал е един от основните генератори на въглероден диоксид в атмосферата. 5-8% от всичкия въглероден диоксид, идват от производството на бетон. Изследователите от MIT са открили начин да намалят тези проценти значително. Тяхното решение е да направят бетон, който може да издържи 16, 000 години, като по този начин ще се намалят нуждите и производството на бетон.

Учените са установили причината за напукването на бетона – то се дължи на пренареждането на „nano-scale calcium-silicate hydrate (CSH)“ частиците.  Гъстотата на CSH частиците е различна – в началото, когато бетонът се смества с водата гъстотата на тези частици е около 64%, след което става 74%. Именно на това се дължи напукването според учените.

Учените са установили, че могат да предотвратят напукването като добавят силициеви пари – вторичен продукт при производството на алуминий – към бетона. Тази допълнителна добавка може да увеличи гъстотата на тези частици до 87%, което на практика би означавало по-дълъг живот за бетонните сдания.

Според учените от MIT, сградите които са построени да издържат 100 години биха могли да издържат 16, 000 години с новия бетон. Това би довело до намаляне на производството на бетон с 20 милиарда тона годишно.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here