Какво се крие в дълбъните на океаните?

Група морски изследователи от над 80 страни е открила и описала над 230 000 вида морски организми. Според тях общият брой на видовете в моретата и океаните може да бъде в границите от 500 000 до 10 милиона вида.

Megaleledone setebos, плитководен вид обитаващ Северния Океан.

Kiwa hirsuta, Рак йети, вид обитаващ водите около Великденския остров.

Медуза, Aequorea macrodactyla.


Nemertean pelagonemertes rollestoni на лов за зоопланктон. Ловува чрез езика си, който е остър и с формата на копие. Жълтият му стомах се разклонява до всички част на тялото, за да ги изхранва.

Chionodraco hamatus, една от Арктическите ледени риби, която може да издържи температури, които карат кръвта на всички останали видове риби да замръзне.

Lobate ctenophore (Bathycyroe fosteri). Среща се в Атлантика. На дължина достига 5 см.

Вид медуза с ярка окраска, плуващ в Арктическите води на Канадския басейн.

Twisted Nudibranch, Chromodoris elizabethina върху камък във водите около Австралия.

1

Phronima sedentaria (женска) живее на дълбочина между 50 и 200 метра. Amphipod познато още като pram bug.

ВАШЕТО МНЕНИЕ