Как да изберем вида дограма според профила?

Дограма

Изборът на дограма е обусловен от няколко основни фактора. Качеството на профилите и специфичните им характеристики са основното, с което потребителите съобразяват своя избор. Нуждите на клиентите и особеностите на помещенията са първите и основни фактори при избора на профила на дограма.

Цената също не се подценява. Потребителите търсят най-доброто съотношение между цената, която плащат, и качеството на продукта, което получават. Не на последно място са трайността и устойчивостта на продукта, като тук се включват и особеностите по поддържането на дограмата.

Нека започнем сравнението между дограмата с алуминиеви профили и тази с PVC от цената. Може да се обобщи, че алуминиевата дограма е по-скъпа в сравнение с PVC дограмата. Но това има своите основания. По-високата цена на алуминиевата дограма е оправдана от нейните качества.

На първо място това е здравината и устойчивостта на този вид дограма. Тези качества са ценни не само от гледна точка на избора на дограма за дома, но и в случаите на окачени или структурни фасади, покривни конструкции, зимни градини.

Едно от най-ценните качества на алуминиевата дограма е нейната устойчивост при големи температурни амплитуди. По тази причина този вид дограма намира широко приложение и за врати и прозорци, за  остъкляване, за защитни врати. Алуминиевата дограма е по-устойчива на вибрации и деформации, което я прави предпочитана в земетръсни райони.

Алуминиевата дограма е изключително устойчива и здрава, поради което и гаранциите за нея са с по-голяма давност. Инвестицията в алуминиева дограма е по-голяма, но е по-дългосрочна в сравнение с PVC дограмата.

Друг плюс на този материал е лесната му обработка, което прави възможно изработването на различни по форма и размери елементи. Затова ако искате дограма, която е извън стандартните размери и форми, алуминиевата дограма е за предпочитане.

Нестандартният дизайн е възможен при изработката на дограма с алуминиеви профили. Като допълним високата издържливост, алуминиевата дограма има своите завидни предимства, които напълно оправдават по-високата ѝ цена.

РVС профилите имат по-нисък коефициент на топлопроводимост, за сметка на алуминиевите. Поради това топлината се задържа в помещението по-дълго време. И това е вероятно най-голямото им предимство. С PVC дограмата е намален рискът от конденз в помещението.

Високата енергийна ефективност на PVC дограмата я прави предпочитан избор в случаите, когато се търси максимално добро решение като съотношение цена/качество.

Не бива да пропускаме и цената, която за PVC профилите е по-ниска в сравнение с другите.

Основният минус на PVC дограмите е фактът, че те са значително по-податливи на метеорологични влияния, за разлика от алуминиевите. От това е обусловена и по-ниската степен на устойчивост, а от там и по-бързото износване и стареене на този вид дограма.

Някои производители на PVC дограма предлагат в продуктовата си гама усъвъшенствани профили, които са с по-устойчиви на външни влияния. Все пак те могат само да се доближат до качествата на алуминиевите профили, но не и да ги достигнат.

PVC профилите отстъпват по устойчивост на алуминиевите, но това не означава че им липсва твърдост и здравина. Те също са устойчиви на атмосферните условия, но в по-тесни граници, в сравнение с алуминиевите. PVC профилите са достатъчно здрави, за да издържат при влошени метеорологични условия.

Нещата не стоят по същия начин при по-силни природни влияния като земетресения. В това отношение алуминиевите профили превъзхождат PVC. Устойчивостта на PVC профилите на температурни влияния е малко по-слаба от големите амплитуди, на които издържат алуминиевите.

Съвременната PVC дограма има и добра противопожарна защита, като индекса за разпространение на пламъци при съвременните профили е минимизиран и достига до нула. Това означава, че в случай на пожар, профилите не поддържат горенето. В това отношение не можем да говорим за превъзходство на алуминиевите профили пред PVC, защото съвременните PVC дограми също са устойчиви на горене.

Грижите за PVC дограмата също се оказват плюс, защото са минимални. Не си изисква специфична поддръжка на този вид профили. Почистването е много лесно – препарат за почистване и гъба са напълно достатъчни. Но важно е да се знае, че препаратите не бива да бъдат абразивни, за да не надраскват повърхността. Същото се отнася и за гъбите или другите почистващи средства, които се използват за целта.  Не мийте профилите и с киселини с висока концентрация или с разтворители, защото могат да се повредят от агресивните химически средства.

Гаранционният срок на PVC дограмата е между 15 и 20 години, но според експертите този вид профили практически могат да издържат и до 50 години. Уплътненията на дограмата обаче биха могли да издържат около 15 години. Самата дограма може да има по-дълъг живот, ако бъде поддържана по подходящ начин.

автор:
Яна Митева

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here