Нужна е помощ за създаването на „Книгата на Живота“

Учени от Великобритания и Съединените Щати обединяват усилията, за да създадат виртуална книга за целия живот на Земята.

Онлайн справочникът ще създаде една детайлна карта на световната флора и фауна и ще следи за промени в биоразнообразието.

Базата данни, ще представлява „макроскопична обсерватория„, която ще бъде попълвана с данни за локалните видове, събрани от обикновените потребители.

Началните елементи на тази гигантска база данни, като система за автоматична идентификация на видовете, вече се разбработват.

Insects on display, BBC

Работна програма

С течение на времето базата данни ще записва промените във видовете и друга информация, като например промени в гъстотата на горите, кога отделните растения цъфтят и друга подобна информация.

Хората стоящи зад идеята се надяват, че обширната виртуална книга на живота евентуално ще бъде сравнима с глобалните системи, използвани за следене и записване на земетресенията.

Проектът постоянно ще събира данни, което ще му позволява да съпоставя информация за разпространението и изобилието на растения и животни с информация за световните промени в температурите, валежите в отговор на климатичните промени.

Детайлите съхранявани в базата данни ще включват всичко от анатомични особености на отделните организми до индивидуалните гени.

„Ние създаваме виртуална обсерватория за световното биоразнообразие, където наблюденията на средата, информацията за индивидите, експерименталните резултати, сложните модели ще бъдат достъпни за всички и ще обхващат всички нива на биоразнообразието – от гените, до екосистемите.“споделя Джеймс Едуардс, изпълнителен директор на проекта Енциклопедия на Живота.

Eнциклопедията, базирана в Smithsonian Institution във Вашингтон, и Лондонския Национален Исторически музей са ключовите фигури, които стоят зад проекта. Тласъкът да се създаде тази виртуална обсерватория е даден на e-Biosphere 09 (конференция проведена в Лондон от 1 до 3 юни).

Също така проектът може да събира продължително време данни за промените в климата. Създателите се надяват обсерваторията да има и по-осезаеми ползи.

Тя може да даде ранни предупреждения за инвазия на някои видове. Например може да даде информация за времето, височината и маршрута на миграция на видовете птици, като по този начин ще бъдат избегнати сблъсъците на птиците със самолети.

Обсерваторията ще служи и като средство за всеки, който иска да идентифицира животни, дървета, цветя или насекоми, които е намерил докато е бил на почивка или някъде близо до дома си.

Създателите на тази виртуална биообсерватория се надяват до 10 години базата данни да функционира напълно. Някои системи като: изображения на видовете, карти на морета и на генните последователности вече се използват, за да помогнат за разчитането на ДНК.

1 мнение

  1. Струва ми се страхотна идея. Вярвам, че това е начинът дъ стигнем до една наистина интерактивна виртуална реалност – подобна, напр., на онази в „Хиперион“ на Дан Симънс. Досегашните проекти са твърде условно интерактивни. Според мен те са – в 95% от случаите – просто една класическа библиотека с технология за ускорена заявка и доставяне на поисканата „книга“.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here