Открита е бактерия пречистваща тежките метали

Бактерия, изолирана от седмиентни скали извадени от дълбините на Тихия Океан, би могла да ни предоставят мощно средство за пречистване на замърсяванията с тежки метали. В една от своите публикации по темата в списание „Микробиология“, професор Gejiao Wang и неговите колеги от Huazhong Agricultural University в Ухан (административен център на Хубей, провинция в централната част на Китай) описват как определен щам от Brachybacterium (лат. името на бактерията), щамът Mn32, е с доказана висока ефективност при превръщането на мангана в неразтворими манганиеви оксиди.

Бактерията не само превръща директно мангана в оксиди, но и получените оксиди също абсорбират метали от атмосферата, правейки  бактерията Brachybacterium потенциален участник в биотехнологиите и в почистването на замърсяванията.

Също така, освен да поглъща менгана от средата, бактерията абсорбира и значителни количества от цинк и никел. Всички тези метали се съдържат в почвите, въздуха и водите – замърсени от дейността на тежката индустрия (напр. металопроизводството).

Магнезиевите оксиди се произвеждат в химическата индустрия и абсорбиращите им свойстваа са добре познати. Но оксидите произведени от бактерията поглъщат 2-3 пъти по-големи количества метали (цинк и никел).

Професор Wang и екипът му са показали кристалната струкура на бактериалните магнезиеви оксиди. Те се отличават от химически произведените с по-голяма повърхностна площ, която им позволява да абсорбират по-големи количества метални йони.

Описвайки работата си професор Wang казва:

„Следващата стъпка на нашето проучване е да успеем да затворим този бактериен щам в биореактор, който да използваме, за да премахнем магнезия и другите тежки метали от околната среда. Ако този реактор е успешен, ще ни предостави по ефикасен начин за почистване на замърсяванията с тежки метали.“

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here