Практичен начин за „съхраняване“ на ненужната ел. енергия

Съществува ли „перфектен“ начин за съхраняване на енергията добита от вятърните генератори? Отговорите на този въпрос минават през неща като „гигантски батерии“ и „резервоари със сгъстен въздух“, но се оказва, че все още няма измислено разционално решение. Но не така мислят от една компания, която предлага добитата енергия да се съхранява под формата на „лед“.

Calmac са изобретили система за съхраняване на добитата излишна енергия наречена IceBank. Системата използва излишната енергия добита през ненатоварената част от денонощието за генериране на лед. Този лед се използва за задоволяването на нуждите от охлаждане през натоварената част от денонощието. Компанията твърди, че по този начин се намаляват разходите за охлаждане с около 20-40%, което означава и по-малко вредни емисии.

Това е едно доста разционално и разумно решение за използване на енергията генерирана през ненатоварената част от денонощието, която така или иначе ще бъде изгубена. Също така системата е доста проста и няма нужда от литий или редки земни минерали – машината на практика представлява един прост ледогенератор.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here