„Еволюцията е по-бърза, когато е по-топло“

Климатът може да има директен ефект върху скоростта на „молекулярната еволюция“ при бозайниците.

Изследователи са установили, че при двойки бозайници от един вид, ДНК-то на този, който живее в район с по-топъл климат се изменя с по-бързи темпове.
Тези мутации – свързани с промени в ДНК структурата – са първите стъпки на еволюцията.

Това проучване вероятно би могло да обясни защо тропиците са толкова богати на видове.

ДНК може да мутира всеки път, когато клетката се дели и образува себеподобна клетка.
Но когато някоя от тези мутации предизвика изменение, което е полезно за това животно – например устойчивост към дадено заболяване – естественият отбор запазва това изменение и то се предава в следващите поколения на този вид.

Такива промени, които могат да предизвика различия между популациите на един вид, но не могат да дадат началото на нов вид се наричат „микроеволюция„.

Твърдението, че микроеволюцията в районите с по-топъл климат се извърша по-бързо не е нова. Но сега за първи път ефектът на климата е бил изследван при бозайниците, които имат постоянна телесна температура.

Резултатът беше неочакван

казва Лен Гилмън от Оукалндския Технологичен Университет, който е водил изследването.

„И преди сме наблюдавали този феномен – при растения, морски животни и други, без постоянна телесна температура. Но смятахме, че това е нормално, защото телесната им температура зависи пряко от температурата на средата. По-топъл климат означава по-висока телесна температура и по-забързан метаболизъм.“

Учените смятат, че тази връзка между климата и метаболизма – при по-топъл климат би довела до по-бързо делене на зародишните клетки.

„По-бързото клетъчно делене предоставя по-голям брой възможности за поява на мутации в дадена популация, за определен период от време“

обяснява Д-р Гилмън.

„А по-големият брой мутации, увеличава шанса някои от тях да се окажат полезни и да бъдат запазени от отбора.“

„Сестрински видове“

„Подозирахме, че климатът влияе по подобен начин и на бозайниците, защото сезонните климатични промени променят и активността на животните.“

заявява Д-р Гилмън пред BBC News.

Неговият екип е сравнил ДНК-то на 130 различни двойки бозайници, търсейки генетични прилики – като всеки индивид от двойките е живял при различни климатични условия.

Те са открили промени в един специфичен ген, който отговаря за веригите на белтъците познат като cytochrome b. Тези промени са били открити чрез сравняване на гена при различните индивиди.

Сравнявайки мутацийте в ДНК структурата на този ген, учените са способни да установят, при кой от бозайниците микроеволюцията е протекла по-бързо.

Бозайниците живеещи в условията на по-топлия климат са мутирали около 1.5 пъти по-бързо.

Д-р Гилмън обяснява това с факта, че животните, които живеят при по-студен климат пазят са по-малко продуктивни и пазят енергията си – почивайки или изпадайки в хибернация те забавят метаболизма си.

„В условията на по-топлия климат метаболизма на организмите е по-забързан, което ще доведе до по-интензивно клетъчно делене.“

Тези резултати подкрепят тезата, че биоразнообразието в тропическите зони е предизвикано от по-бързите темпове на еволюцията в условията на по-топлия климат.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here