Изисквания за сключване на църковен брак

сключване на църковен брак

Има няколко групи условия, нужни за сключването на православен църковен брак. Като за начало трябва да се избере ден, разрешен от църквата, за да бъде сключен бракът. Също така трябва да липсва родствена връзка от определени типове между младоженците. Изисква се да липсва кръвно родство по права линия от всички степени. Това означава произход на едно лице от друго лице.

Църковен брак се забранява и при кръвно родство по съребрена линия до пета степен включително. Това означава, че две лица, които имат общ родоначалник, не могат да се оженят в църква. Такъв тип родство възниква между братя и сестри и наследниците им. Степените на родство се определят в зависимост от броя на връзките до родоначалника. Гражданският закон в това отношение забранява бракове между роднини по съребрена линия до четвърта степен включително, църковният канон е малко по-ограничителен.

Двете забрани не са с голямо практическо приложение. Съвременният морал налага много по-широки граници, в които такива отношения са абсолютно неприемливи.

Забранени са и бракове по двоеродие или т.нар. сватовство до трета степен и от четвърта степен само в някои случаи. Сватовство има между роднини на двамата съпрузи.

Църковен брак е забранен и по свето кръщение от първа и втора степен. Това означава, че кръстници не могат да встъпват в брак с кръщелниците си или с техните родители.

В гражданския закон съществува и друга забрана , която не е включена в църковния канон. Отнася се до лица, между които осиновяване е създало отношение на роднини по права линия. Това важи за отношенията между осиновител и осиновен или братя и сестри след осиновяване.

За сключване на църковен брак е необходимо да се представят определени документи. Изисква се акт за граждански брак и кръщелни свидетелства на младоженците и на кумовете. И четиримата трябва да са кръстени като православни християни, а кръщелните свидетелства доказват, че това е факт.

Младоженците подписват и декларация, с която декларират, че са православни християни и нямат помежду си родство, което да не позволява сключването на църковен брак. Декларират също, че не встъпват в пети брак.

За ритуала в църквата трябва да се занесат масивни ритуални свещи, които да са свързани с панделка. Те се използват още от самото начало на ритуала и е важно да са големи, за да не са свършили преди за на церемонията.

Необходима е и ритуална чаша. Свещеникът ще дава на младоженците да отпиват от нея по време на ритуала.

Трябва да подготвите и червено негазирано вино, както и питка и мед. Те също се използват в ритуала.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here