Отглеждане на деца в многоезична среда. Ползи и предизвикателства

Деца в в многоезично семейство

Семейството е дом, първото място, където ще бъдем обичани завинаги. В семейството се раждат ценностите, а с тях и традициите.

Живеейки в мултикултурно общество, все по-често срещаме и познаваме двуезични семейства, в които поне единият родител е чужденец. Не са малко и случаите, когато в семейството се говори на много езици, защото например родителите живеят зад граници или са носители на повече от един език.

Отглеждането на деца в  двуезични или многоезични семейства може и да изглежда като предизвикателство, но всъщност крие повече предимства: създават се силни семейни връзки, уважават се традициите и се опознават различни култури от ранна възраст, което отваря мирогледа и изпълва съзнанието с желание за развитие и др.

Всеки родител иска най-доброто за детето си – отлично образование, възможности за реализация, щастие и морални ценности. Този процес на възпитание започва от ранна възраст. Колкото по-рано научим децата на труд и желание за себереализация, за учене и усъвършенстване, толкова по-големи възможности ще имат като пораснат. И тук идва моментът с ученето на чужди езици – колкото по-рано, толкова по-добре.

Защо?

Предимства на това да владееш много езици

Нека си говорим направо, без сложни термини. Двуезичие е когато човек владее два езика, а многоезичие – повече от два. Освен за практични цели като намиране на работа, повишаване на квалификация и прочие, владеенето на езици отключва много възможности: пътуване, работа в чужбина, интелектуално пътуване, висока доходност и удовлетвореност.

Отглеждането на деца в двуезична или многоезична среда е полезно не само за тях, но и за семейството като цяло. Ако вашето дете говори повече от един език, то със сигурност:

  • ще получава добри резултати в училище.

Това е така, защото многоезичните или двуезичните деца често могат да се концентрират по-добре, да имат по-добри аналитични умения.

  • по-добро чувство за собствена стойност, идентичност и принадлежност.

Това включва чувство за добро културно наследство и език на малцинствата, чувство на увереност при общуване и връзка с разширени членове на семейството и възможност да се насладите на изкуство, музика, филми и литература на повече от един език

  • разнообразни възможности за кариера по-късно в живота.

Възможни предизвикателства на многоезичието и двуезичието

Отглеждането на деца в чуждоезикова среда има предизвикателства. Понякога може да означава много работа в дългосрочен план. Ако пък в семейството няма чуждоговорящ родител, става още по-трудно. Когато искаме децата ни от малки да учат и практикуват чуждия език, но нямат поле за изява, защото заниманията в градината и училище не са достатъчни, а вкъщи нямаме достатъчно време и/или не владеем дадения език, пред нас се открива възможност да го запишем на курсове.Децата и езиците

За да развиете възможността детето ви да се справя с чужди езици от ранна възраст:

  • уверете се, че имат къде да прилагат наученото. Чудесен пример за това е Funday – мечтаната детска събота, където учим английски език, докато се забавляваме. Благодарение на интерактивната методика, преподаватели с роден език английски, развлеченията и спортните мероприятията, децата научават да използват езика лесно и бързо. За повече информация, свързана с програмите, посетете уебсайта на Funday
  • насърчавайте и подкрепяйте децата си в заниманията.
  • потърсете съвети от приятели и семейства, където се говори и чужд език.
  • Потърсете съвет от учителите на детето.

Ученето на чужд език от ранна детска възраст и практикуването му е свързано с безброй ползи за детето. Открийте пред него красотата на света, отваряйки вратата към общуването. Защото децата вземат пример от родителите си и когато ги вдъхновим, че нещо е интересно, те с радост и ентусиазъм ще се впуснат в него.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here