Контрол на достъп

системи за контрол на достъпа

Системите за контрол на достъп от Метал 22 представляват особено подходящо решение за къщи, офиси, апартаменти, производствени и административни сгради. Добър вариант е да се спрете на самостоятелни контролери и четци. Други възможни решения са мрежови контролери за работно време, аварийно захранване, турникети и аксесоари като захранване за контрол на достъп, безконтактни чипове и карти за достъп, бутони за изход. Разполагаме със специализиран софтуер, който дава възможност за отчитане на работно време. Могат да бъдат създадени различни информационни справки, както и потребителски и платени групи за достъп. Възможно е също да се използва e-map функция за следене, полезна и за управлението на всички входове и изходи. Приложимо и полезно е за управление на фитнеси, платени паркинги, танцови зали и въобще – всякакви платени услуги.

Предлагаме голямо разнообразие от продукти и начини, с помощта на които клиентите може да постигнат контролиран достъп до определени помещения или цели сгради.

Начин за постигане на контролиран достъп е например създаването на система Master Key. При тази система могат да бъдат ползвани различни видове заключващи устройства. Такива могат да са секретни патрони, катинари, брави и др., които принадлежат на даден дом или обществена сграда. Те биват включени в единна система за управление, която е подчинена на определена логика. Логиката пък от своя страна е съобразена с желанията на клиента. Така достъпът на хора или на служители до определен обект предварително е регулиран и в след това лесно се контролира в рамките на вече създадената система.

Ние сме с дългогодишен опит при проектиране на различни по големина и сложност системи от типа Мaster Key. Те отговарят на изискванията на нашите клиенти.

Предлагаме и други възможности за контрол на достъпа с помощта на продукти като електромеханични брави. Винаги ползваме само висококачествени продукти, което допълнително повишава качеството.

Свържете се с нас, за да получите индивидуална оферта за контрол на достъп, която ще бъде съобразена с изискванията и нуждите ви! Със сигурност система за контрол ще донесе доста спокойствие в помещението, където го поставите.

Дейността ни е насочена към изграждане на подобни системи в дадена сграда, част от които дават сигурност на хората и имуществото в нея. Друга част пък имат функцията да осигуряват комфортни климатични условия за живот и работа в нея. Предоставя се възможност за тяхното интегриране в една обща информационна компютърна система. От нея диспечер е в състояние да получи пълна информация за моментното състояние на всяка една от системите, а също и инструкции за експлоатацията им.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here