Как да намерите поръчители по кредит и за какво са ви необходими?

поръчител за кредит

Банките са финансови институции, от чиято стабилност зависи като цяло стабилността на икономиката. Стабилността на банковата система и икономическата стабилност са свързани. Това изправя банковите финансови институции пред необходимостта внимателно да проучват кандидатстващите за кредит, доходите им и кредитното им досие, преди да вземат решение за отпускане на заема, за да се убедят, че кредитополучателят ще върне средствата.

Цел на банките е кредитиране, което е максимално сигурно и ще доведе до нисък процент на отпуснатите лоши кредити. Ето защо банките изискват гарант или т.нар. поръчител при кандидатстване за определени кредитни продукти. Това важи особено за кредити на по-висока стойност.

Какво е поръчител?

Поръчителят по кредит е лице или лица, които отговарят заедно с вас за връщане на взетия заем. Нарича се още гарант. Ако по някаква причина преустановите обслужването на кредита си, банката ще изиска от поръчителя да погаси вашия заем. Да си поръчител е отговорност, която не всеки има желанието и възможността да поеме, което прави откриването на поръчители трудна задача.

Как да откриете поръчители по кредит?

За да откриете необходимия ви поръчител по кредита, от съществено значение е да знаете на какви условия на банката трябва да отговоря. Не бихте могли да посочите всеки, който е съгласен да ви стане поръчител. Обикновено поръчителят трябва да отговаря на същите условия, които банковата финансова институция поставя и пред вас, за да получите кредита. Сред тях са:

  • Поръчител може да бъде човек, който работи на трудов договор и има сигурни доходи.
  • Поръчител може да бъде лице над определена възраст, чието кредитно досие е чисто.
  • Гарант може да бъде лице, което няма изтеглени кредити на свое име. Ако има такива, то вноската по тях заедно с вноската по вашия заем не трябва надвишават определен процент от месечния му доход.

Откриването на поръчител е нелека задача, която може да доведе до влошени отношения с хората, към които сте се обърнали за помощ. По-трудно ще ви бъде да намерите поръчител, ако доходите ви са скромни, нестабилни, работното място – несигурно, имате лоши кредити назад в годините, не сте отговорна личност или имате сериозни финансови затруднения. Всичко това ви прави по-несигурен платец и затруднява намирането на гарант.

С каква цел ви е нужен поръчител по кредит?

Посочването на поръчител е едно от банковите изисквания за определени кредитни продукти. Той е нужен на банковата финансова институция, за да си гарантира връщането на заема.

Ако в условията на банката е залегнало посочване на поръчител или поръчители за ползване на определен кредитен продукт, молбата ви за кредит няма да бъде одобрена, ако не посочите свой гарант. Същото важи и ако посоченият гарант не отговаря на нужните условия, залегнали в политиката на банката.

Как да подходите, ако не успявате да намерите поръчител?

В случай, че откриването на поръчител по кредита ви се окаже невъзможна задача, единственият ви изход е да потърсите кредитен продукт, освободен от това изискване. Някои банки в отговор на промененото потребителско търсене и промените в поведението и нуждите на потребителите предлагат нов вид кредитни продукти, за които не се изисква поръчител. Такива са бързите банкови заеми онлайн. Те се отпускат без необходимост от посещение на банков клон, по опростена процедура и при тях не се изисква посочване на гарант при кандидатстване.

Сумата, която може да изтеглите, използвайки този кредитен продукт, достига до 10 000 лв. Ако не се нуждаете от по-голям кредит, това е удобно, бързо, лесно и изгодно за вас решение, което ви спестява много усилия и време. В случай, че ви е нужна солидна сума, няма да се разминете без гарант и без да положите усилия за откриването му.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here