Пожарозащита на пластмасови тръби

При условия на пожар пластмасовите тръби, пресичащи дадената част, могат да причинят разпространение на огън и дим през сградата

Снимка на противопожарни яки, които се топят
Вътрешните и външните огнеупорни яки на тръба R1 след 25 минути се поврежда, което води до външното топене на тръбата.

PVC тръбите се използват широко в строителството, за да осигурят транспортирането на течности до всички строителни съоръжения. Те могат да се използват и за изолиране на електрически проводници или други кабели. Високата издръжливост и химическа стабилност на съставния материал, както и относително ниското му тегло, правят този вид елемент основен в много приложения. Освен тези характеристики, проектантът не трябва да забравя да вземе предвид поведението на такъв компонент в случай на пожар. При тази възможност пластмасовите тръби определят значително увеличаване на риска от пожар поради силно запалимата природа на веществото: енергията, генерирана от изгарянето на килограм пластмаса, възлиза на около 46 MJ. За сравнение, топлината, произведена от същото количество дървесина, е около 18 MJ. Освен това страничните продукти от изгарянето на пластмаси са токсични изпарения и газове, които могат да причинят увреждане на дихателната система. И не на последно място, появата на тъмен и плътен дим затруднява евакуацията на обитателите, както и намесата на пожарникарите. Поради всички тези причини е много важно на етапа на проектиране да се знаят характеристиките на избраните тръби и как да се избегне тяхното слабо поведение при пожар, което ограничава нивото на пожарна безопасност на комплекса.

Различни подходи за безопасност и защита на тръбите

Има различни подходи за безопасността и защитата на пластмасовите тръби. Някои производители предлагат специална смес от пластмаса и огнезащитни вещества. Също така могат да се използват и механични разтвори, които затварят празнината, причинена от разтопената тръба, блокирайки разпространението на огън и дим, но не предотвратяват активно изгарянето на пластмасата. В следващия раздел представяме накратко различните техники и технология на подлагане.

Първият метод за защита е използването на тръбопроводи и тръби, изработени от огнезащитен HDPE. Обикновено огнезащитният ефект се постига чрез добавяне на алуминиев трихидроксид към полиетилена с висока плътност. Тези продукти се характеризират с нисък принос за разпространението на огъня, ниско образуване на дим и липса на горящи капчици. Последното изискване се отнася до факта, че капчиците течност от горящ полимер могат да представляват риск, когато пластмасовите тръби са разположени под тавана. Въпреки че развитието и разпространението на пожара са ограничени, само това решение не е подходящо за тръби, които пресичат пожарна стена. В този случай винаги е възможно малко количество топлина, дим и газове да изтекат от мястото на пожара към съседни. Второто решение е прилагането на яки или обвивки, които са монтирани около сегмента на тръбата, който пресича стената на даденото пространство.

Тези елементи са направени от външен стоманен елемент, който съдържа набъбващ материал. Запалването на тръбата причинява топене на полимера, оставяйки след себе си съответния отвор в стената. В същото време топлината, генерирана от огъня, активира набъбващия материал в яката. Увеличеният обем на пяната запълва празнината в стената, спирайки разпространението от другата страна.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here