Какви предпазни очила да изберем

предпазни очила

Не са малко случаите, в които трябва да се носят лични предпазни средства. Защитните очила са сред най-често използваните аксесоари по време на работа и изпълняват ролята на бариера между очите и вредните субстанции от различен вид – прах, химикали, огнени искри, газ, твърди тела и др. Всяко едно от тези вещества би могло да нанесе необратими щети върху човешкото зрение, което налага използването на релевантните за целта предпазни пособия, които се предлагат и в доста разновидности.

Какво е приложението на предпазните очила

Аксесоари, като задължителните при доста от професиите предпазни очила, са много важни за безопасното изпълнение на служебни ангажименти, за които се смята, че до известна степен подлагат работника на риск. Длъжности като електротехници, заварчици и градинари изискват непрекъснатото носене на защитното средство, за да не бъде застрашено здравето, а наред с това влошена и производителността. Ето в които случаи е строго задължително да присъстват като част от работния екип:

  • Разпространение на обработваем материал във въздуха – това може да бъде бетон, метални стружки, прах и др.;
  • При радиация – някои професии са свързани с използването на лазер, което на свой ред повишава риска от топлинно облъчване и увреждане на зрението с УВ лъчи;
  • Контакт с химични субстанции, които се срещат на места като лаборатории, производствени цехове, зони за експерименти и др.;
  • Работна среда, в която може да се срещнат патогенни организми – индустриални бази, цехове, при пунктове за проверка и др.;
  • Тестване на горива – този вид материали се определят като опасни за здравето, което изисква използването на аксесоари за очи с висока защита.

В специализираните онлайн магазини ще откриете разнообразен продуктов каталог от предпазни очила, които имат широк спектър на приложение и се отличават със стабилна структура, висока устойчивост, малко тегло и отлично напасване, което позволява комбинации и с други ЛПС, като например каска и шлем за пръскане.

За кои професии са подходящи

Основното предназначение на този вид защитни пособия е в индустриалната сфера, където служителите ежедневно се сблъскват с предизвикателни ситуации, изискващи отговорно отношение най-вече към облеклото, оборудването и носенето на защитни аксесоари като очилата. Предпазните пособия се носят при професии като медицински работници, строителни работници, миньори, заварчици, бояджии, електротехници и др.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here