Рефинансиране на кредит – какво е и кога да го използваме?

Не може да се отрече, че голяма част от българите живеят на кредит. Купуваме апартаменти и къщи, като теглим ипотечни кредити, караме коли на лизинг, купуваме домакински уреди на кредит, плащаме дрехи и козметика с кредитна карта. Нищо чудно, че някои от нас се затрудняват да осигурят всички плащания, да не говорим за факта, че в трудни ситуации не ни достигат средства за погасяване на всички задължения.

рефинансиране на кредит

Какво можем да направим, за да улесним живота си и по този начин да изплащаме редовно вноските по кредита, без да рискуваме допълнителна лихва? На помощ идва възможността за рефинансиране на кредит.

Какво представлява рефинансирането на кредит?

Рефинансиращият кредит е вид заем, чиято цел е погасяване на съществуващи задължения и обединяването им в един единствен. При сключване на договора ние избираме кой от дълговете си искаме да покрием. Като част от този заем можем да комбинираме погасяване на потребителски кредити, лизинги, погасяване на овърдрафт, заеми до заплата и други, като всеки кредитор има свои изисквания. С обединяването на задължения ще избегнем плащането на няколко вноски и по този начин ангажиментът ни остава само към рефинансиращата институция. Това ще изключи възможността да забравим за вноска от няколкото такива и да рискуваме влошаването на кредитната си история. Несъмнено обединението на задължения е добра идея, и когато не достигат средства за изплащане на всички финансови задължения, и когато имаме проблем със спазването на датите за погасяване на вноски. Обикновено при обединяване на кредити размера на вноската е значително по-малък от сбора на всичките вноски преди.

Как работи рефинансирането?

Когато вземем решение за рефинансиране, прехвърляме на финансовата институция било то банкова или небанкова задълженията, които искаме да изплатим. Тъй като това е целеви заем, ние не получаваме парите „на ръка“, тъй като кредиторът погасява посочените от нас в договора вземания към другите компании. Съществуващите ни задължения са изплатени, а ние занапред трябва да плащаме само вноската по обединяващия кредит, освен ако не сме оставили други дългове, които не сме включили в обединяването.

Кога си струва да рефинансирате кредит?

Има няколко ситуации, в които си струва да помислите за обединяване и те са:

– Твърде многото задължения (дори и малки) водят до доста високи разходи, чието плащане е предизвикателство за повечето от нас. С една обща вноска размерът на месечните разходи по кредита намалява.

– Твърде многото ангажименти предизвикват усещане за хаос и липса на ред във финансовите ни дела, което е огромно бреме за повечето от нас. Често поради различни срокове забравяме за някои дългове или ги изплащаме със закъснение.

– Промяна на професионалната ситуация – загуба на работа или влошаване на финансовото състояние също може да бъде причина за рефинансиране на дълга. В този случай намаляваме сумата на задълженията и удължаваме погасяването във времето.

– Промяна в пазарната ситуация – може да се окаже, че разходите по дълга ни се увеличават, а рефинансиращият заем е по-изгоден, тоест по-евтин вариант.

Мога ли да получа допълнителни пари?

Повечето финансови институции предлагат рефинансиращи кредити с допълнителна сума, която може да се използва за всякакви цели. Делът на допълнителните средства зависи от кредитоспособността на клиента и политиката на всеки кредитор. В случай, че останат пари по новия рефинансиращ кредит, те след погасяването на старите задължения биват превеждани по сметката ни, като остатък, с който можем да разполагаме свободно.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here