Сервиз за копирни машини: ето защо не може без него

копирни машини

Всяка копирна техника рано или късно се нуждае от съответния специализиран сервиз, който извършва необходимите корекции и настройки, избягвайки възникването на бъдещи проблеми с оборудването за дълго време.

Ясно е, че една повреда в копирната техника може да бъде плод на човешка грешка, но в някои случаи има технически проблеми, които са обективни.

Първоначалният инструктаж, при всички положения,  ще предотврати случайни повреди на устройството в процеса на неправилна работа, поради липса на подходящи умения на работещия.

Дейността на един сервиз за копирни машини е в 3 направления:

  • Работа, включена в стандартната гаранция на закупеното устройство – тук става дума за ремонтни дейности, които са в съответствие с гаранционна карта на производителя и не са нарушени условията, които са изрично упоменати в нея.

В този случай не се изисква заплащане за извършената услуга. Ако са правени непрофесионални опити за ремонт, то гаранцията не може да се приложи. Както и тя не важи при повреди в електрическите и компютърните мрежи, наводнение и др.

  • Еднократни услуги извън гаранционното обслужване – те се отнасят до еднократна сервизна дейност. В този случай се прави задълбочен преглед за установяване на проблема и се работи за по-нататъшно му отстраняване.

Това налага договаряне с клиента за цената и срока на работа, след което започва планираната работа. Извършват се необходимите ремонти като подмяна на части, консумативи. Често пъти еднократният ремонт изисква повече време от редовната планова поддръжка. В края на еднократния ремонт специалистите от сервизния център за копирни машини гарантират надеждната работа на оборудването.

  • Периодични услуги, които са свързани с договор за поддръжка на наличните устройства за копиране – става дума за постоянен и планов преглед на устройствата за копиране.

Всяко мултифункционално устройство, както всяко електронно битово, офисно или дори автомобилно оборудване, независимо от състоянието на неговата работа, се нуждае от своевременен превантивен преглед. Това се осигурява с подписването на договор за периодична поддръжка със сервизния център за копирни машини.

При подписване на такова споразумение задължително се определя честотата на извършваните дейности, която пряко зависи от конкретния модел на копирната машина.

Най-често тя не е свързана само с изминалото време от закупуването  на уреда, а пряко зависи от броя на отпечатаните страници. Въз основа на гореизложеното, цената и честотата на поддръжката се определят във всеки отделен случай и зависят от редица фактори, основните от които са: възрастта на устройството, броят на произведените копия на месец, условията на работа (качеството на хартията, климата и степента на запрашеност на помещението) и др.

Трябва да се отбележи, че разходите за периодична поддръжка включват работата по подмяна на всички необходими резервни части и консумативи, както и постоянното (ако е необходимо) инструктиране на персонала на клиента за правилната работа с наличното оборудването за самото копиране. А това, със сигурност, ще помогне да се удължи неговия експлоатационен период.

Кои са основните причини за ползване на сервиз за копирни машини?

  • Най-често причината за повреда е износването или механичните повреди на печатащата глава на самото устройство. Неизправността на основния им елемент на печатащия механизъм може да бъде причинена от продължително престой на устройството на слънце и изсъхване на мастилото. Това налага за почистване на печатащата глава, включително цялостно разглобяване на механизма, подмяна на самата глава и лентите.
  • Също така поради неправилна или продължителна експлоатация без профилактика са възможни механични повреди на зъбни колела или други ключови елементи на механизма. В този случай се налага да се сменят части, да се конфигурира и подготви устройството за по-нататъшна работа.

Специалистите на ЕВРОКОПИ ООД, оторизиран партньор на световноизвестните компании XЕROX Ltd. и BROTHER Ltd. за търговия и сервиз на широкоформатни инженерни машини, мултифункционални устройства, принтери, скенери, плотери, резервни части и консумативи за тях, за кратко време ще извършат пълна диагностика и ремонт на всяко  печатащо и копирно оборудване. Самата дейност може да се извърши както в офиса на клиента, така и в сервизния център на фирмата.

Качествената работа дава възможност да се удължи експлоатационния живот на конкретното устройство и да се предотврати вероятността от повреда в най-неподходящия момент. Навременното определяне на износването на определена част е предпоставка за безопасността на печатащия механизъм и неговата защита от сериозни повреди.

Диагностиката и конфигурирането на многофункционални устройства се извършва с помощта на специално оборудване, което дава възможност да се идентифицира прецизно всяка повреда и да се отстрани възможно най-бързо и качествено. За сервизни услуги фирма ЕВРОКОПИ ООД използва оригинални части, доставени директно от производителя – това гарантира качеството на извършената работа и безаварийна работа.

Разходите за ремонтни дейности от сервизен център за копирни машини ЕВРОКОПИ ООД се изчисляват индивидуално. Това зависи от вида на самото оборудване и необходимостта от поръчка на допълнителни части за ремонт. За повече подробности – посетете сайта на фирмата на адрес: https://www.eurocopy.bg/.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here