Открит е нов източник на стволови клетки

Китайски учени са открили начин да дадат способността на клетки от възрастни прасета да се превърнат във всяка една тъкан от човешкото тяло, способност, която имат ембрионалните стволови клетки.

Изследователите се надяват това откритие да подпомогне борбата със заболяванията при хората, а също така  и да стимулира отглеждането на животни за трансплантация на органи.

Това също може да довете до създаването на прасета, които да са резистентни на болести като свинския грип и други.

Проучването е публикувано онлайн в „Журнал на Мулеркулярната Клетъчна Биология„.

Водещият изследовател д-р Lei Xiao, от Шанхайския Институт по Биохимия и Клетъчна биология, споделя, че е имало много опити да се трансформират клетки от животни (като прасета и други) в стволови клетки, но всички тези опити са се провалили.

Той казва:

„По тази причина, това е изцяло ново откритие с изключителна важност и голям брой приложения както при човека, така и при животните.“

Екипът на д-р Xiao е препрограмирал клетки взети от ухото и от костния мозък на прасето, използвайки коктейл от химикали инжектирани в клетките чрез вируси.

Тестове са показали, че препрограмираните клетки имат способността да се превърнат във всеки един от клетъчените типове, които формират трите слоя по време на ембрионалното развитие.

Перфектният източник

Според д-р Xiao прасетата са идеалният потенциален източник на органи за трансплантация, защото органите им са сходни с човешките по функция и размери.

Препрограмираните стволни клетки имат потенциала да се използват, за да направят орграните от прасетата съвместими с човешката имунна система, като по този начин се намали риска от отхвърляне на органите.

Също клетките могат да се използват, за да имитират човешки заболявания при прасетата, позволявайки на учените да тестват терапевтични препарати без необходимост от хора доброволци.

В други свои изследвания д-р Xiao е установил, че имат приложение и при отглеждането на животните, като могат да ги направят по здрави и да регулират темповете им на растеж.

Както и да е, той предупреждава, че могат да минат няколко години преди, която и да е от тези технологии да бъде налична за използване в клиниките.

Професор Chris Mason, експерт по регенеративна медицина в University College London, казва:

„Това постижение, да се произвеждата стволови клетки от прасета, може да даде нов живот на идеята за „отглеждане“ на  човешки органи в прасетата (ксенографи) – като например панкреас за диабетици, бъбрек за хронична бъбречна недостатъчно и други.“

Клиничното използване на подобни клетки и органи е напреднало много в последните месеци, благодарение на тези клинични изследвания.

Тези органи може да не са най-доброто приложение, същинското приложение може да се състои в промяна в лечението на отказващи органи, което наистина да помогне на милиони хора с подобни заболявания през следващото десетилетие.

Д-р Sebastien Farnaud, научен директор на Dr Hadwen Trust for Humane Research, казва:

„Поддържането на това крайно спекулативно проучване, което ще ни накара да използваме съзнателните животни като „живи торби за отглеждане на органи“ не е просто неетично и нетърпимо, но е и научно недоказано.“

„Не е сигурно, че създаването на стволови клетки от прасета ще премахне риска от отхвърляне на трансплантирани органи. Но и ще увеличи риска от инфектиране на пациентите и на обществото със свински вируси.“

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here