Какво трябва да знаете, ако станете жертва на трудова злополука

какво да знаем за правата си при трудова злополука

На първо място, когато става въпрос за трудова злополука, е важно да знаем с кого да се консултираме, така че да гарантираме с максимална степен правата си. Не всеки гражданин е отлично запознат със своите права при настъпила трудова злополука. Ето защо е необходимо да се обърнете към юрист, който да ви разясни правата, които имате, както и да ви даде съвет какво точно да направите, за да получите достойна компенсация за страданията си. Ако сте от столицата, винаги обърнете за съвет към адвокатска кантора София, където ще получите необходимото внимание и надеждна подкрепа. Добрата професионална квалификация и богатият опит ще си кажат думата и вие със сигурност ще останете удовлетворени от издействаното обезщетение.

Разбира се, нищо не е в състояние да върне времето назад и да предотврати инцидента, но адекватната компенсация може да ви помогне много за по-бързото възстановяване и отърсване от лошия спомен, за да продължите уверено напред.

Никой не е извън опасност на работното си място, както, разбира се, навсякъде другаде. Винаги има риск да се окажете жертва на трудова злополука. Причините за нея могат да са най-разнообразни – нещастно стечение на обстоятелствата винаги може да предизвика ситуация, при която да се окажете с травма, дай Боже не много опасна. Но дори и лекото нараняване е много неприятно и носи тежки последствия след себе си. Затова днес ще обърнем внимание на това, как трябва да се реагира при такива случаи и какви са правилните стъпки за получаване на обезщетение.

Носи ли отговорност работодателят при трудова злополука на свой служител?

Отговорът е положителен. По закон, ако на работника му е причинена вреда, неговият работодател носи отговорност за всички вреди, настъпили вследствие на нея. Последствията могат да бъдат както само временна, така и трайна неработоспособност, а в по-тежките случаи и изходът би могъл да е фатален.

Това се отнася както за случаите, когато пострадалият е изпълнявал работните си задължения по време на злополуката, така и ако е бил в момента в почивка, но не е напуснал сградата на работното си място.

Обезщетението за нанесени имуществени вреди може да се изразява в заплащане на лечението, ако е наложително такова, както и пострадалият работник да бъде компенсиран за евентуални пропуснати ползи. Точен пример за вторият вариант е ситуация, при която, поради трудовата злополука, се е получила разлика в месечното възнаграждение на пострадалият служител.

Работодателят може да бъде принуден да заплати и неимуществени вреди. Този казус касае евентуалните психически травми, породени от трудовата злополука – както що се отнася до самия пострадал, така и по отношение на неговите близки.

Как стои въпросът с обезщетението за трудова злополука, ако тя е по вина на работника?

Когато се докаже, че самият потърпевш носи вина за възникването на трудовата злополука, например, ако той е допуснал небрежност при изпълнение на своите задължения на работното място, отговорността на работодателя бива намалена. Обикновено това са случаите, при които работникът е осъзнавал, че с действията си би могъл да предизвика трудовата злополука, но поради грешна преценка, е счел, че ще успее да я предотврати.

Как се доказва трудова злополука?

Както вече споменахме, човек би могъл да се нарани по всяко едно време – докато изпълнява своите служебни задължения, когато е отишъл на обяд /по време на работа/, когато е бил изпратен в командировка и така нататък. Не всички наранявания, свързани с работата, се считат за трудова злополука.

За да се установи такава, необходимо е да са спазени следните условия:

  • Пострадалият да е получил нараняването по време на изпълнение на своите задължения
  • Травмите да са в следствие от зададени указания от страна на ръководството
  • Инцидентът да е станал по пътя за работното място – този казус обаче има допълнителни условия.
  • Трудовата злополука да се е случила по време на почивка или друго мероприятие, организирано от ръководството на компанията.
  • При извършване на други действия, наложителни поради естеството на работа.

 

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here